Thursday, 21 July 2011

Homoseksual (Gay & Lesbian) Bab 2

BAB 2
SOROTAN LITERATUR
2.1 Pengenalan
Homofobia ialah perasaan takut dan benci terhadap golongan yang mengamalkan cara hidup songsang iaitu hidup berpasangan sesama jantina yang juga dikenali sebagai golongan homoseksual seperti gay dan lesbian. Perkataan homofobia secara asalnya ditakrifkan oleh Weinberg pada tahun 1972 (Lingiardi, Falanga & Augelli, 2005), iaitu perasaan ketakutan yang amat sangat secara fizikal terhadap golongan lesbian dan gay serta perasaan kurang selesa dan takut golongan heteroseksual akan beranggapan bahawa mereka adalah individu gay atau lesbian apabila mereka bergaul dengan golongan homoseksual. Manakala menurut Pharr (1997) pula, homofobia adalah perasaan pelik dan tidak masuk akal mengenai ketakutan dan kebencian yang melampau terhadap individu atau golongan yang bercinta dan mempunyai tarikan seksual yang sama jantina dengannya.

Homofobia boleh merujuk kepada banyak cara bagaimana seseorang individu itu diperlakukan secara tidak adil dan kejam oleh individu atau golongan yang mempunyai perasaan homofobia ini. Adakalanya homofobia ini dilakukan dengan sengaja dimana secara terang-terangan untuk menyakiti golongan lesbian, gay, dan transgender. Homofobia juga dikatakan boleh berlaku dengan secara tidak sengaja dimana individu itu tidak langsung mempunyai keinginanan atau niat untuk menyakiti golongan tersebut tetapi ada juga individu yang tidak sedar dengan kesan dan akibat daripada perbuatan mereka itu.

Homofobia boleh dibahagikan kepada empat jenis (Blumenfeld, 1992). Pertama, homofobia peribadi. Homofobia ini dikatakan bersifat prejudis. Golongan ini sangat percaya kepada kepercayaan peribadi mereka dimana golongan lesbian, gay dan trandgender ini adalah satu perbuatan yang salah dan berdosa, tidak bermoral, sakit, individu yang tidak berkualiti atau individu yang tidak sempurna sama ada lelaki mahupun wanita. Golongan ini juga percaya bahawa prejudis terhadap individu tersebut perlu bagi tujuan mengajar dan masyarakat perlu diajar supaya bersikap prejudis terhadap individu yang songsang ini.
           
Kedua, homofobia antara manusia. Homofobia ini dianggap sebagai ketakutan, perasaan tidak suka dan benci terhadap individu yang terlibat dengan cara hidup lesbian, gay, biseksual dan transgender. Perasaan tidak suka dan kebencian ini berkemungkinan besar akan mendorong kepada panggilan-panggilan nama yang tidak baik secara verbal ataupun gangguan fizikal dan golongan ini juga berkemungkinan besar akan melakukan diskriminasi terhadap mereka yang terlibat dengan cara hidup yang dikatakan tidak normal ini.

Ketiga, homofobia institusi. Homofobia ini merujuk kepada banyak cara dimana kerajaan, perniagaan, keagamaan, ketenteraan, sukan dan lain-lain institusi (Isensee, 1991) yang bersifat diskriminasi terhadap individu dan golongan yang mengamalkan cara hidup songsang bagi mendapatkan hak mereka sebagai seorang homoseksual. Organisasi dan institusi ini telah membuat dan menetapkan polisi, membahagi-bahagikan sumber dan mempertahankan kestabilan kedudukan yang tidak adil terhadap sikap dan tingkah laku ahli-ahli mereka yang dikatakan menyimpang dari kehidupan normal manusia sekaligus cara ini jelas menunjukkan bersifat diskriminasi.

Homofobia keempat adalah homofobia budaya. Homofobia ini lebih bersikap stereotaip terutamanya dalam media arus perdana (Blumenfeld, 1992). Homofobia ini merujuk kepada ketetapan sosial yang normal dimana kehidupan secara heterokseksual adalah lebih baik dan lebih sempurna berbanding homoseksual dan semua manusia harus berbuat sedemikian. Walaupun ketetapan ini tidak tertulis di dalam mana-mana undang-undang, mereka melihat dan menyebutnya setiap hari seperti yang terdapat di dalam televisyen dan cetakan iklan di mana hampir kesemuanya melibatkan perhubungan seksual di antara wanita dan lelaki yang dianggap normal. Mereka juga membuat andaian bahawa kanak-kanak juga akan lebih tertarik kepada pasangan berkahwin yang berlainan jantina berbanding pasangan berkahwin dengan pasangan yang sama jantina.

Menurut Pharr (1997) di dalam bukunya yang bertajuk “Homophobia: A Weapon of Sexism” berkata di dalam kehidupannya, beliau mempunyai pengalaman yang buruk terhadap kesan sikap homofobia yang mana dia disisihkan oleh kawan-kawan, dilayan dengan teruk oleh majikan dan banyak lagi. Manakala kawan-kawannya pula yang merupakan golongan lesbian dan gay juga turut menjadi mangsa kepada individu dan golongan yang mempunyai perasaan homofobia ini seperti dibuang oleh keluarga, dipukul, dirogol dan mati akibat tekanan yang dihadapi ini. Kuasa homofobia ini sudah boleh dianggap cukup bagus apabila 10% hingga 20% daripada golongan homoseksual ini hidup dalam ketakutan (menyembunyikan identiti seksual) atau hidup dalam bahaya (mendedahkan identiti seksual) atau kedua-duanya sekali.

2.2 Kajian Lepas
Berpandukan kepada hasil kajian yang dibuat oleh Grabb dan Curtis (2005) dalam Andersen dan Fetner (2008) terhadap penerimaan golongan homoseksual di dua buah negara yang berbeza iaitu Negara Kanada dan Amerika Syarikat, mereka mendapati bahawa kebanyakan orang bersetuju Negara Kanada lebih bersikap liberal dan terbuka terhadap golongan homoseksual berbanding Negara Amerika Syarikat termasuklah di dalam bidang politik dan undang-undang. Di Kanada, golongan homoseksual ini diberi jaminan bahawa mereka akan dilayan sama rata dan mereka layak menerima semua hak-hak mereka sebagai rakyat termasuklah hak untuk berkahwin sesama jantina dan perkahwinan mereka itu adalah sah dari segi undang-undang.

Jika Negara Kanada menerima baik kewujudan golongan homoseksual ini, berlainan pula dengan Negara Poland. Menurut Graff (2006), Negara Poland terutamanya golongan pemerintah yang terlibat secara aktif dalam bidang politik dan individu yang  menganut agama Christian Roman Katolik menolak habis-habisan kewujudan golongan ini. Presiden terbaru Poland iaitu Lech Kaczynski yang menang dalam pilihan raya pada tahun 2004 dan 2005 telah mengharamkan satu perarakan yang diadakan oleh golongan homoseksual ini untuk memperjuangkan hak-hak yang sepatutnya mereka terima terutamanya golongan gay yang dikenali sebagai “Equality Marches”. Keputusan yang dibuat ini dikatakan bukan bersifat peribadi atau sebaliknya, tetapi beliau mengharamkannya kerana perarakan ini dikatakan adalah bertujuan memaksa beliau untuk mengundurkan diri daripada menjadi Presiden.

Begitu juga dengan orang kanan dalam dunia politik Negara Poland iaitu Kazimierz Marcinkiewicz yang juga merupakan Perdana Menteri Poland pada Oktober 2005 sehingga Julai 2006. Beliau pernah mengeluarkan satu kenyataan mengenai golongan homoseksual ini. Beliau menyatakan bahawa perbuatan homoseksual ini adalah satu perbuatan yang sama sekali bertentangan dengan hukum alam dan jangan sesekali membenarkan golongan homoseksual ini bekerja terutamanya di sekolah-sekolah di Poland. Kenyataan ini jelas menunjukkan sikap pemerintah Poland yang terlalu homofobia dan juga bersifat diskriminasi.

Manakala hasil daripada kajian yang dijalankan oleh Lingiardi, Falanga & Augelli (2005) kepada dua kumpulan yang berbeza iaitu pelajar universiti dan anggota tentera di Itali telah mendapati bahawa golongan yang mengenali dan tahu mengenai individu yang mengamalkan cara hidup gay dan lesbian mempunyai tahap homofobia yang lebih rendah. Di antara kedua-dua kumpulan ini, peserta yang bersifat konservatif menunjukkan sikap yang lebih negatif terhadap golongan homoseksual manakala peserta yang cetek ilmu dan mengamalkan pendekatan hidup yang formal kepada agama lebih bersikap homofobia berbanding peserta yang menyatakan diri mereka lebih banyak terlibat dengan aktiviti dan pendedahan agama yang meluas. Selain itu, mereka juga mendapati bahawa ada segelintir anggota tentera yang hidup secara formal atau yang cetak pengetahuan agama, mempunyai bilangan yang lebih tinggi dan boleh menerima kehadiran golongan ini berbanding anggota tentera yang terlibat dan terdedah dengan didikan agama.

Di samping itu, mereka juga mendapati bahawa faktor yakin – rasa bersalah merupakan faktor yang mempunyai korelasi positif terhadap homofobia. Lebih banyak individu yang mempunyai perasaaan homofobia maka lebih merbahaya kepada golongan homoseksual kerana golongan ini dianggap sebagai golongan yang bermasalah dan tidak selamat. Peserta dengan skor yang lebih tinggi menyatakan mereka ini kuat terhadap tugas, tidak mempunyai harapan diri yang tepat dan takut terhadap penerimaan masyarakat. Kepada inidividu ini, sikap homofobia ini akan memberikan gambaran terhadap keperluan kekuatan kepada identiti diri mereka dengan menyokong dan mempunyai sikap yang negatif terhadap golongan gay dan lesbian.

2.3 Prejudis, Stereotaip dan Diskriminasi
2.3.1 Prejudis
Prejudis ialah pendapat, atau perasaan benci terhadap sesuatu yang diasaskan daripada pengalaman. Ia juga dikenali sebagai taakulan atau prasangka buruk. Perasaan ini boleh wujud disebabkan oleh kepentingan diri supaya sesuatu yang dibenci itu terjejas, dipengaruhi oleh sesuatu dan sebagainya. Menurut Isensee (1991), prejudis ialah sikap homofobia yang wujud terus daripada perasaaan homofobia yang kita hadapi setiap hari. Penindasan yang sistematik membuatkan kita sukar untuk merasai ketenangan mengenai seksual kita semasa kita sedang membesar kerana kita percaya bahawa jika kita memilih cara hidup songsang ini, kita telah melakukan satu kesalahan yang besar dan sangat merbahaya kepada kita jika diketahui oleh semua orang.

2.3.2 Stereotaip
Stereotaip ialah satu tanggapan yang buruk mengenai seseorang atau sesuatu perkara. Tanggapan ini turut berlaku terhadap golongan homoseksual. Golongan lesbian dikatakan sangat menderita akibat diskriminasi kerana mempunyai tarikan seks mereka yang sama jenis malah mereka juga menjadi mangsa terhadap gambaran stereotaip terhadap golongan wanita dan ciri-ciri kewanitaan yang ada pada mereka begitu juga dengan golongan gay yang menerima nasib yang sama seperti golongan lesbian apabila mereka juga turut disisihkan daripada kelompok masyarakat dan ciri-ciri kelakian mereka diperlekahkan (Sargeant M. 2009).

Golongan homoseksual di dalam media juga sering kali digambarkan sebagai “sensational stereotypes”. Kisah hidup mereka jarang-jarang sekali dipaparkan di dalam media dan jika ada isu mengenai mereka di dalam media, golongan ini  pasti di “bom” dengan tohmahan dan protes oleh golongan yang mempunyai tahap homophobia yang tinggi supaya jangan diberi bantuan termasuklah periklanan (Isensee, 1991) kerana mereka dianggap tidak normal dan sangat merbahaya kepada masyarakat dan negara.2.1.3 Diskriminasi
Apabila seseorang individu itu mempunyai perasaan homofobia ini, maka akan lahirlah sikap prejudis, stereotaip dan diskriminasi terhadap golongan yang mengamalkan cara hidup homoseksual ini. Menurut Sargeant M. (2009), diskriminasi terhadap orientasi seksual dan identiti jantina bukan sahaja berlaku kepada golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender yang kepada golongan ahli baru yang menyertai kumpulan golongan itu malah turut berlaku kepada  golongan homoseksual yang sudah dewasa dan tua serta yang telah lama mengamalkannya terutamanya untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan dan kewangan.

Sebagai contoh yang berlaku di Amerika Syarikat di mana satu kajian yang dilakukan oleh Heaphy and Yip (2003). Di dalam kajian itu, mereka telah membuktikan bahawa diskriminasi banyak berlaku terhadap golongan ini terutamanya yang sudah dewasa dan tua. Semasa kajian itu dilakukan, mereka mendapati bahawa seorang wanita tua yang terlantar sakit di hospital tidak dilayan dengan baik dan tidak langsung disentuh oleh jururawat wanita kerana mereka mengetahui bahawa orang tua itu seorang transgender walhal dia sedang sakit tenat. Walaupun golongan lesbian dan gay yang mempunyai perasaan dan tarikan kepada golongan yang sama jantina, ini tidak bermakna bahawa mereka boleh disisihkan dan tidak dilayan sama rata seperti pesakit-pesakit yang bukan dari golongan homoseksual. 

Nama           : Siti Hajar Binti Said
No. Matrik : 19930
Fakulti        : Sains Sosial (Kajian Komunikasi)
Universiti  : Universiti Malaysia Sarawak
Tahun         : 2011

Penulisan Ilmiah Yang Saya Buat - Homoseksual (Gay & Lesbian)

Hai kawan-kawan..hari ni saya nak share ngan semua pembaca mengenai kajian yang saya buat untuk thesis saya..dapat A- je..hehe..kalau kat unimas..kami panggil Penulisan Ilmiah..yang saya post nie baru bab 1 Pengenalan..ada sambungan lagi..Tunggu!!!..tajuk kajian saya ialah  "Analisis Kandungan Berita Mengenai Isu Gay dan Lesbian di Akhbar Utusan Malaysia dan Harian Metro"..sekadar untuk berkongsi bersama..selamat membaca..

1.1 Pengenalan

Menurut Kertbeny (1869) di dalam Christensen, Snyder & Negy, 2003, homoseksual merujuk kepada keinginan seksual terhadap jantina yang sama. “Homo” bererti “sama” dalam bahasa Greek. Selain itu, menurut Marmor (1980) pula, mengatakan bahawa homoseksual merupakan perasaan dan minat seseorang individu terhadap seseorang individu yang lain dari golongan jantina yang sama. Oleh itu, homoseksual terbahagi kepada dua golongan yang secara umumnya digelar sebagai gay. Homoseksual lelaki biasanya digelar gay sahaja manakala homoseksual perempuan pula dikenali sebagai lesbian. Maka, mereka yang digelar sebagai gay atau lesbian dan hidup berpasangan seperti pasangan heteroseksual turut diberi gelaran baru iaitu pasangan bukan tradisional.
                                               
Golongan homoseksual juga dikatakan telah lama wujud, bahkan sejak berabad-abad tahun dahulu lagi. Namun, golongan ini juga merupakan golongan minoriti daripada populasi penduduk dunia dan mereka tidak dipedulikan sangat oleh kebanyakan orang sehinggalah kebelakangan ini. Golongan homoseksual kini mula diberi perhatian yang lebih oleh masyarakat sejagat termasuklah pemimpin-pemimpin Negara Barat seperti di bandar-bandar di Perancis, New York, Rusia dan banyak lagi. Malah turut disokong oleh ketua gereja-gereja sedunia yang baru dilantik. Hal ini kerana hak asasi manusia dan keadilan golongan homoseksual sedang diperjuangkan dengan hangatnya oleh individu-individu yang merasakan bahawa golongan tersebut turut harus dihormati dan dilayani dengan saksama.

Menurut kajian Sanfort, 1998; Wellings dan Johnson, 1994 dalam Traeen, Stiggum dan Sorensen (2002) yang dijalankan di Norway, menunjukkan populasi golongan homoseksual di bandar-bandar seperti San Fransico bertambah lebih cepat berbanding dengan penambahan populasi di sesetengah negara seperti Taiwan dan Thailand di Timur. Negara-negara Barat seperi Belgium dan Jerman, bandar-bandar besar seperti San Fransico, Perancis dan lain-lain, populasinya bukan sahaja sekadar bertambah, malah golongan minoriti ini juga telah mula melangkah setapak ke hadapan untuk menuntut hak asasi mereka agar tidak terus didiskriminasi oleh masyarakat setempat.

Tambahan pula dengan satu kajian yang turut dijalankan di Negara Norway, menunjukkan jumlah perhubungan seksual sesama jantina semakin meningkat dari tahun 1987 hingga ke tahun 1997. Jumlah tersebut telah meningkat dari 4% kepada 5% dalam kalangan kaum lelaki dan bagi kaum perempuan pula, jumlahnya telah meningkat dari 3% kepada 6% dalam tempoh sepuluh tahun sahaja. (Stignum, Trend and Magnus (2000) dalam Traeen, Stigum dan Sorensen (2002).

Sejak kebelakangan ini, pelbagai media seperti media cetak dan media elektronik banyak memaparkan isu-isu mengenai gejala gay dan lesbian yang semakin berleluasa di beberapa tempat di Malaysia dan lain-lain negara. Ada yang menganggap gejala ini tidaklah begitu serius dan masih lagi boleh kawal kerana golongan ini tidak ramai dan tidak membahayakan masyarakat kerana mereka bukan penjenayah. Tetapi, wajarkan gejala ini dibiarkan merebak walhal semua orang tahu bahawa gejala ini melanggar hukum alam dan kebanyakan semua agama dan kepercayaan menolak dan menganggap gejala ini adalah satu kesalahan dan berdosa disisi agama dan nilai moral manusia normal.

Isu mengenai gejala homoseksual ini mula mendapat perhatian rakyat Malaysia apabila bekas Timbalan Perdana Menteri  iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim ditangkap dan dituduh melakukan liwat keatas pembantu peribadinya pada tahun 1998 (Hafidz Baharom dalam Azwan Ismail & Diana Dirani, 2010). Isu ini sangat hangat diperkatakan hinggakan ke luar negara. Bermula pada kes itulah semakin hari semakin rancak isu gejala homoseksual ini dibincang dan didedahkan. Dari tahun ke tahun, isu gejala homoseksual tidak pernah habis malah semakin banyak dan merebak dalam kalangan masyarakat Malaysia pada hari ini.

Tahun 2010 merupakan satu tempoh masa yang agak “panas” kerana terlalu banyak isu-isu mengenai gejala gay dan lesbian diperkatakan malah tahun 2010 juga banyak mencatat sejarah baru apabila golongan ini seolah-olah semakin berani menonjolkan diri mereka dalam masyarakat yang mana selama ini mereka sering disisihkan dan dihina. Sebagai contoh pada 4 Mac 2010. Tarikh ini merupakan satu tarikh terciptanya satu lagi sejarah baru di Mexico City apabila golongan homoseksual dibenarkan untuk mendaftar lesen perkahwinan mereka seperti pasangan-pasangan normal yang lain. Mexico City merupakan bandar pertama di Mexico dan juga di Amerika Latin yang membenarkan perkahwinan sejenis dilangsungkan (Utusan Malaysia, 2010).

Selain itu, di Malaysia juga sudah ada filem-filem mengenai gejala homoseksual mula wujud seperti filem “Chukang”, “… Dalam Botol” dan sebagainya yang mempunyai jalan cerita mengenai hubungan homoseksual terutamanya golongan gay. Belum pun ditayangkan di pawangan, sudah banyak tentangan dan tohmahan yang pihak penerbit filem ini hadapi. Filem-filem seperti ini sememangnya mendapat tentangan yang hebat dari pelbagai pihak terutama sekali individu yang menentang gaya hidup ini. Malah tidak ketinggalan juga, telah wujud novel mengenai gejala homoseksual ini seperti novel yang bertajuk “Noda” yang ditulis oleh Richie Rachman mengenai kisah perjalanan hidup seorang lelaki yang terjebak dengan cara hidup songsang iaitu gay. Semakin hari semakin banyak filem dan novel-novel mengenai kisah hidup terlarang ini wujud di pasaran dan isu ini menjadi semakin hangat dan menarik perhatian masyarakat Malaysia dan dunia.

Homoseksual adalah satu cara hidup yang perlu kita terima dan percaya bahawa cara hidup ini telah lama wujud walaupun kita suka ataupun tidak (Dina Zaman, 2007). Kelompok atau golongan yang terlibat dengan cinta sesama jenis ini bukan saja tidak berasa diri mereka bersalah malah ada antaranya rasa bangga dengan ‘kelebihan’ yang kononnya mereka miliki. Apa yang perlu difahami, kecenderungan seseorang kepada homoseksual bukanlah takdir tetapi pilihan yang ditentukan oleh manusia itu sendiri. Jika ada di antara mereka yang menganggap apa yang dilakukan oleh mereka adalah satu kebebasan dan hak mereka sebagai manusia, hakikatnya ia jauh menyimpang daripada sebuah kehidupan.

Nama           : Siti Hajar Binti Said
No. Matrik : 19930
Fakulti        : Sains Sosial (Kajian Komunikasi)
Universiti  : Universiti Malaysia Sarawak
Tahun         : 2011My Assignment - Blog Analisis

Pengenalan 
            Blog merupakan jurnal online yang digunakan untuk menyatakan pendapat peribadi, atau penulisan mengenai sesuatu perkara dan sentiasa dikemaskini setiap hari. Konsep blog adalah sama dan tidak ubah seperti buku catatan harian atau diari harian. Perbezaan ketara antara blog dengan laman web biasa adalah setiap kali kita mengemaskini atau memasukkan artikel/penulisan terbaru, artikel yang terkini akan berada diatas dan yang lepas akan berada dibawah (reverse chronological order). Selain itu, blog juga merupakan satu aktiviti yang mudah untuk diurusan atau digunakan oleh sesiapa sahaja kerana ia tidak perlu mempunyai pengetahuan teknikal yang tinggi kerana blog ini telah dilengkapi dengan pelbagai fungsi.

            Aktiviti mengemaskini atau menguruskan blog dinamakan sebagai “blogging” manakala pemilik atau penulis di blog tersebut pula dikenali sebagai “blogger” dan tulisan yang ditulis oleh blogger tersebut dikenali pula sebagai “artikel”. Selain menulis artikel di blog, blogger juga boleh menerima pandangan/pendapat (comment) daripada pelawat yang membaca artikel di blognya. Namun, pandangan atau pendapat ini boleh dibuka atau tidak dibuka untuk pelawat blog tersebut. Disebabkan blog ini mudah untuk digunakan oleh sesiapa sahaja dan mudah untuk dikemaskini, maka enjin carian seperti Google, mudah untuk mencari laman web untuk blog tersebut kerana sentiasa dikemaskini oleh pemiliknya.

Blog boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu Blog Perniagaan (Business Blog), Blog Peribadi (Personal Blog) dan Contents Blog (Mohd Zulfadli, 2007). Blogperniagaan ini diwujudkan khas untuk individu yang ingin menjalankan perniagaan dan ingin menjual produknya secara online manakala blog peribadi pula adalah satu blog yang tidak memfokuskan kepada satu topik yang khusus atau tidak diwujudkan untuk perniagaan atau menghasilkan pendapatan. Ia dibina untuk membina komuniti atau jaringan hubungan tersendiri diantara blogger-blogger lain seperti tulisan mengenai hal-hal peribadi, gosip dan pandangan sendiri mengenai sesuatu isu yang ingin dikongsikankan dengan pembaca atau pelawat blog tersebut. Berlainan pula dengan contents blog dimana ia diwujudkan bertujuaan untuk mendapatkan pendapatan semata-mata daripada program tertentu seperti program Affiliate dan Google Adsense. Blog ini biasanya mempunyai niche atau topik tertentu yang memfokuskan kepada tulisan-tulisan yang akan memberikan manfaat kepada semua pembaca dan pelawatnya.  

Blog pilihan 
Alamat Blog Pilihan: http://cieut.blogspot.com

            Blog pilihan saya adalah sebuah blog yang dimiliki oleh seorang lelaki yang bernama Mohd Nizar Bin Abdul Latib atau dikenali sebagai “Cieut” yang berumur 22 tahun. Beliau dilahirkan di Penaga, Pulau Pinang dan merupakan anak bongsu daripada tujuh orang adik beradik. Beliau kini sedang menuntut di Institut Perguruan Kampus Tunku Bainun. Blog ini diberi nama “Cieut Nizar” dengan tagline “cuma bercerita pada yang mahu tahu”. Blog ini mula ditubuhkan pada Mac 2009 dan tergolong dalam blog jenis peribadi yang banyak memfokuskan penulisan mengenai aktiviti-aktiviti harian, koleksi gambar peribadi dan kegemaran beliau malah blog ini tidak ubah seperti sebuah diari atau buku catatan harian.  

Jenis Personaliti di Ruang Siber (Personality Type in Cyberspace)
Pemilik atau penulis blog ini boleh dikategorikan sebagai seorang blogger yang tergolong dalam kalangan jenis berpersonaliti Narcissistic di ruang siber iaitu golongan yang mempunyai perasaan kagum, cinta dan suka pada diri sendiri. Golongan seperti ini lebih suka menceritakan mengenai diri mereka sendiri dan apabila mereka berada di ruang siber mereka sangat jujur dan selalunya tidak berpura-pura atau menipu mengenai identiti mereka. Golongan ini merasakan bahawa dengan menjadi diri sendiri adalah yang lebih baik dan kerana diri mereka adalah daripada golongan yang terbaik.

Hal ini boleh dibuktikan apabila hampir kesemua artikel-artikel yang ditulis dan dikemaskini oleh blogger ini adalah berkaitan dengan dirinya sendiri seperti biodata beliau, aktiviti-aktiviti kegiatan harian yang dilakukan, koleksi-koleksi gambar peribadi miliknya, berita terkini mengenai artis-artis yang menjadi idolanya, makanan kegemarannya dan macam-macam lagi. Hampir kesemua artikel yang ditulis biasanya disertakan dengan gambar sebagai bukti, tatapan pembaca/pelawat dan sebagai kenang-kenanganan peribadi beliau.

Dengan menggunakan tagline “cuma bercerita pada yang mahu tahu” jelas membuktikan bahawa beliau adalah seorang yang suka berkongsi ceritera mengenai kisah hidupnya dengan semua pengikut, pembaca dan pelawat blognya itu. Selain itu,  beliau juga mahu berkongsi kenangan pahit manis yang berlaku dalam kehidupan sehariannya dan beliau juga berkongsi ilmu pengetahuan serta maklumat yang diketahuinya dengan semua pembaca supaya ilmu yang dimiliki dimanfaatkan bersama. 

Teori Kepenggunaan dan Kepuasan 
“Mengapa manusia menggunakan media dan apakah yang mereka perolehi daripada media?” Terdapat satu teori yang menyatakan bahawa ada sesetengah golongan akan merasa puas melalui media iaitu Teori Kepenggunaan dan Kepuasan. Melalui teori ini, persoalan tadi akan terjawab. Teori ini telah diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz pada tahun 1974 (Mervil & Sandra, 1988). Teori ini mengatakan dengan jelas bahawa pengguna media memainkan peranan aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media tersebut akan berusaha mencari sumber media yang paling baik dan sesuai di dalam usaha memenuhi kehendaknya.

Ini bermakna, pengguna media mempunyai pilihan tersendiri untuk memilih media yang disukai bagi memenuhi kehendak dan kepuasannya. Seperti yang kita ketahui, setiap orang mempunyai kehendak dan kepuasan yang berbeza. Jika dikaitkan dengan blog danblogger yang dipilih, teori ini boleh diguna pakai. Blogger menggunakan kemudahan dan kecanggihan teknologi yang sedia ada untuk mencari dan mendapatkan kepuasannya melalui media yang dipilih. Teori ini sangat jelas bahawa blogger tersebut telah mengambil keputusan dengan memilih untuk menggunakan media alternatif iaitu blog bagi mencapai kepuasannya.

Bagi blogger ini, menulis artikel-artikel mengenai diri sendiri, aktiviti-aktiviti harian yang dilakukan, berkongsi minat dan kegemaran dan berkongsi maklumat dengan semua orang terutama pengikut dan pembacanya adalah satu kepuasan bagi dirinya. 

Penutup 
            Kesimpulannya, kecanggihan teknologi dalam bidang komunikasi semakin hari semakin berkembang pesat dan kecanggihan itu telah banyak membantu memudahkan kegiatan harian manusia pada masa kini. Kecanggihan itu juga telah membuatkan sesuatu berita atau maklumat yang terkini diketahui oleh orang ramai dengan cepat dan pantas. Malah kepuasan diri dalam menggunakan media juga boleh diperolehi sebagai contoh menulis artikel di blog dan juga berkongsi ilmu dengan pembaca blog tersebut. Setiap individu itu berbeza di antara satu sama lain kerana tidak semua individu menganggap teknologi yang sedia ada ini dapat memberikan kepuasan kepada mereka dan bukan satu perkara yang wajib.

Hilangkan Segalanya - Farawahida

Sudah cukup hatiku dilukai
Sekian lama rasa tak dihargai
Sampai bila harus aku menanti
Saat indah setelah dikau pergi


Inginku hapus semua
Rasa mencengkam ini
Hanya padaMu ku meminta
Aku pasrah

Hilangkan rasa gundahku
Hilangkan rasa dukaku
Hilangkanlah segalanya
Ku tak ingin sakit lagi

Hilangkan kekosonganku
Hilangkan keasinganku
Hilangkanlah segalanya
Ku tak ingin lara lagi
Hilangkanlah segalanya 


Ku menanti saat sinar mentari
Ku menanti cahaya dalam hati
Inginku gapai bintang yang gemerlapan
Agar terang jiwa yang kegelapan 


Inginku hapus semua
Rasa mencengkam ini
Hanya padaMu ku meminta
Aku pasrahHilangkan rasa gundahku
Hilangkan rasa dukaku
Hilangkanlah segalanya
Ku tak ingin sakit lagi

Hilangkan kekosonganku
Hilangkan keasinganku
Hilangkanlah segalanya
Ku tak ingin lara lagi 

Hilangkanlah segalanya


Hilangkan rasa gundahku
Hilangkan rasa dukaku
Hilangkanlah segalanya
Ku tak ingin sakit lagi

Hilangkan kekosonganku
Hilangkan keasinganku
Hilangkanlah segalanya
Ku tak ingin lara lagi

Hilangkanlah segalanya

Hilangkanlah segalanya
Hilangkanlah segalanya

Hanya PadaMu - Qiara

Hanya pada mu
Ku serahkan segalanya
Kau bertakhta di nurani
Anggun cinta mu abadi


Hanya pada mu
Pertama dan yang terakhir
Pohon cinta ku merendang
Disirami kasih suci

Jiwa ku dipalu gemersik tak terkira
Hampir ku terlena dalam belaian mu
Cinta mu selembut sutera menjadi saksi kasih ku
Tiada dua hanyalah satu kau yang ku cintai


Sekelumit cinta sekurun kerinduan
Ku rempuhi ranjau duka
Membara sehangat api
Terhapus sepi di hati ku


Seulas bibir mu kelu tidak berkata
Namun ada sesuatu
Nurbisa dari mata mu
Terpancar cinta yang sejati


Awan yang berarak saujana membiru
Cerahlah wajah mu di rimba sendu ku
Menjadi hamparan cinta suci